Coworking as alternative business model and innovation catalyst / Coworking jako alternatywny model biznesu i katalizator innowacji

160 page Publication by Maciej Otrębski in Krakow, Poland.
, , ,
| DiscliplineOpen This Publication
Abstract in English:

„Coworking as alternative business model and innovation catalyst” is a research addressing the relation between coworking and innovation. Starting with basic definitions of innovation, innovativeness and its selected factors it introduces the reader with the formal background. Second chapter is dedicated to coworking itself – research for its background, principles, objectives and business models based on the input from worldwide coworking community. Three coworking spaces based in Kraków and Ljubljana were examined and compared in third chapter in order to verify hypotheses of the paper. Coworking business models are far beyond sharing desks and space. Research proves that coworking spaces support innovativeness mostly indirectly, through innovative culture and strong emphasis on collaboration and sharing. Following paper is an introduction to coworking in Central & Eastern Europe and Poland in particular.


Abstract in original language:

„Coworking jako alternatywny model biznesu i katalizator innowacji” to praca zwracająca uwagę na relację coworkingu i innowacji. Zaczynając od podstawowych definicji innowacji, innowacyjności i ich wybranych składników, czytelnik może zaznajomić się z teoretycznym tłem opisywanych zagadnień. Rozdział drugi poświęcony jest coworkingowi jako takiemu – badaniom na ego temat, zasadom, celom i modelom biznesowym przedstawionym na podstawie doświadczeń światowej społeczności coworkingowej. Trzy przestrzenie coworkingowe znajdujące się w Krakowie i Ljubljanie zostały zbadane i porównane w trzecim rozdziale, w celu zweryfikowania hipotez przedstawionych w tej pracy. Coworkingowe modele biznesowe to coś więcej niż dzielenie biurka czy wspólnej przestrzeni. Badania dowodzą, że przestrzenie coworkingowe wspierają innowacyjność, głównie pośrednio, przez innowacyjną kulturę i silny nacisk na współpracę i dzielenie się. Praca ta jest wprowadzeniem do zjawiska coworkingu w centralnej i wschodniej Europie, oraz w Polsce w szczególności.

Open Access? Yes

Publication Year 2015

Polish | Discipline Economics