Coworking as a Manner of Motivation for Members Leading a Small Business or Working as Freelancers / Coworking Sposobem Motywacji dla Członków Gospodarstwa Domowego Prowadzących Niewielką Działalność Bądź Pracujących jako Freelancerzy

9 page Publication by Marta Wudarzewska , , , ,
| DiscliplineOpen This Publication
Abstract in English:

The matters presented in the article touch the problem of motivation, both in the theoretical aspect, as and in effect. Particularly it presents persons which have not a superior – they are self-engaged or work as freelancers. The article presents the idea of coworking and which advantages he brings in the sphere of motivation to the work.(original abstract)


Abstract in original language:

Kwestie poruszone w artykule dotykają problemu motywowania, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w praktyce. W szczególności mowa jest o osobach, które nie mają zwierzchnika – są samozatrudnione bądź wykonują wolny zawód (freelancer). Artykuł przybliża ideę coworkingu i korzyści, jakie on przynosi w sferze motywowania do pracy.(abstrakt oryginalny)

Journal The Wroclaw School of Banking Research Journal
Publication Year 2014
Volume nr 4 (42)
Publisher The Wroclaw School of Banking
ISSN/ISBN 1643-7772

Polish | Discipline Economics